XVII. Kongres ASKAS

V dňoch 14. -16.9.2012 sa v rekreačnom stredisku Hlboké – Bojnice konal XVII. Kongres ASKAS. Usporiadateľom, resp. organizátorom kongresu bol Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi (KAPP).  Heslo kongresu bolo - „ Ak si závislý, s pokorou prijmi  diagnózu“.

Na kongrese, ktorý sa koná každé dva roky, sa zúčastnilo 111 delegátov zo 43 klubov abstinujúcich z celého Slovenska a ostatní pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali napr. primátori miest Prievidza a Bojnice – JUDr. Katarína MacháčkováFrantišek Tám, primár MUDr. Ivan Novotný, popredný slovenský psychiater-alkohológ, i jeho dcéra psychologička PhDr. Janka Žemličková a zástupcovia ostatných klubov, ktoré nie sú združené v ASKAS . Cieľom bola výmena skúseností z činnosti jednotlivých klubov i skupinová psychoterapia v troch pracovných sekciách. Pre uvoľnenie a  relax bola zorganizovaná aj spoločenská zábava, na ktorej sa o dobrú náladu postarala „dvorná“ skupina KAPP – Necpalanka z Prievidze. Atmosféra bola skvelá počas celého kongresu.

     Zúčastnení delegáti a hostia vyslovili organizátorom uznanie a poďakovanie za organizáciu tohto podujatia. Poďakovanie patrí  všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh kongresu a o to, aby všetko „šlapalo“ tak, ako malo. Vďaka patrí manažérovi KAPP Mariánovi Daubnerovi  a  predsedovi Vilkovi Beňadikovi, ktorí pripravovali už dlhé mesiace pred kongresom všetky detaily, súvisiace so samotnou organizáciou podujatia. Marián Daubner pred kongresom na klubovom stretnutí vyslovil želanie, aby organizácia „klapla“ na jednotku a bola ešte lepšia, než tomu bolo pred 14-timi rokmi, kedy bol kongres usporiadaný na tomto istom mieste.

     Samotný priebeh kongresu ukázal, že členovia KAPP sa ukázali ako jeden dobre fungujúci stroj. Recepcia, ubytovanie, bar s občerstvením i príprava miestností pre pracovné rokovania a pre spoločenskú zábavu fungovali ako švajčiarske hodinky. Zásluhu na tom majú najmä: Ruženka Gürtlerová, Danka Morvaiová, Emil Milota, Darinka Klamárová, Petino Sádovský, Peter Marko, Peter Nikmon, Marián Čurnik, Ondrej Vincenc.  Uznanie  organizátorom vyslovili aj zúčastnení delegáti. Za všetkých vyberám vyjadrenie Anky Balážovej zo SAP-Prievidza:  „Veľké ĎAKUJEM (a určite nevravím len za seba) vám patrí milí priatelia z KAPP za všetko, čo ste pre nás tento víkend pripravili, urobili a ako ste sa o nás starali na kongrese abstinentov v Hlbokom. Boli ste výborní organizátori a spoločníci......napriek toľkým starostiam vždy usmiati. Sme radi, že sme mohli byť účastníkmi tohto stretnutia“.

Nuž veľmi dobre padnú takéto slová uznania. Uznanie tým, ktorí mali najväčšiu zásluhu na vydarenom priebehu kongresu vyslovil aj výbor KAPP na klubovom stretnutí hneď po kongrese. No a  tento týždeň prišiel na klub vyznať uznanie a osobne poďakovať za organizáciu členom KAPP aj Janko Dudák, prezident ASKAS.

     Z tohto miesta patrí aj poďakovanie našim psychoterapeutom z psychiatrie v Bojnickej nemocnici  v sekcii "Doliečovací proces"  – PhDr. Andrejovi Benkovičovi a Mgr. Evke Štálnikovej, ktorá Andreja zastúpila, keď náhle ochorel a svojej úlohy sa zhostila na jednotku.

     Abstinenti z KAPP dokázali, že vedia byť ucelení, jednotní a súdržní a v ich srdciach hreje pocit dobre vykonanej práce.  Držíme palce organizátorom budúceho XVIII. Kongresu, ktorý sa bude konať pod organizačnou záštitou žilinského klubu abstinentov a veríme, že delegáti opäť vyslovia  organizátorom len slová uznania.

(Fotografie zo XVII. kongresu ASKAS sú obsiahnuté vo Fotogalérii)

- vj -