Médiá medzi členmi KAPP

Nedávno medzi nás zavítal redaktor RTVS Marán Ondáš, ktorý rozprával s nami o vzájomnej pomoci novovznikajúcim abstinentským klubom. Minulý týždeň vo štvrtok 22.1.2015 zavítal na náš klub aj redaktor TASR Pavol Remiaš, ktorý sa s nami porozprával na tému o pomoci klubu pri doliečovaní pacientov.

Snímka z pravidelného stretnutia členov Klubu abstinujúcich priateľov v Prievidzi (KAPP), ktoré pomáha pri doliečovaní ľudí závislých od alkoholu, drog a gemblovania

Klub abstinujúcich v Prievidzi pomáha pri doliečení pacientov

Prievidza 24. januára (TASR ) – Pravidelné stretávanie členov Klubu abstinujúcich priateľov v Prievidzi (KAPP) im pomáha pri ich doliečovaní. Pretože sú to všetko ľudia závislí od alkoholu, drog, gamblerstva alebo aj od niektorých druhov liekov a pomôcť im môže iba trvalá abstinencia. Tvrdí to zakladateľ KAPP Marián Daubner, skúsený laický terapeut, ktorý ako závislý od alkoholu abstinuje už 29 rokov. Je presvedčený, že takáto terapia musí byť aj v jeho prípade doživotná.
     Členovia klubu sú ľudia, ktorí absolvovali ústavné alebo ambulantné liečenie závislosti a rozhodli sa pre trvalú abstinenciu. Dobrovoľne sa stretávajú štyrikrát v mesiaci, aby si navzájom mohli porozprávať o svojich problémoch, s ktorými sa stretávajú. Nevyhýbajú odhaliť svoje pocity, zveriť sa s myšlienkami. Utvrdzujú sa navzájom, že urobili dobre, ak sa rozhodli žiť bez alkoholu a iných drog, že sú preto šťastní a žijú plnohodnotný život. Sú medzi nimi nielen muži, ale čoraz viac aj ženy. "Sme ako jedna veľká rodina, ktorá je medzi sebou otvorená, stále lepšie sa spoznáva a bráni sa tak podľahnúť zvodom, vrátiť sa späť. Pretože pokušenie v našom okolí je dosť veľké, najmä ak človeku prídu do cesty osobné problémy, stresy a pod.," konštatuje Daubner. Klub má okolo 90 členov, ale nie všetci sa zakaždým môžu zúčastniť, pretože mnohí pracujú v zahraničí alebo na zmeny. Ale približne polovica členov sa schádza pravidelne.
"Na stretnutiach si vopred určíme témy, ktoré podrobne rozoberieme. Každý dostane priestor, aby sa k nim vyjadril. Prednosť však dostáva člen, ktorý má nejaký osobný problém, s ktorým si nevie poradiť. V tomto týždni sme sa zaoberali otázkou, či je človek zodpovedný za svoje činy a či vie svoje chyby analyzovať. Každý sa na to pozrel zo svojho pohľadu, svojich skúseností. Nemôže však chýbať sebareflexia a poznanie, že pri alkoholizme a iných závislostiach, sú ľudia na vine sami," objasňuje program stretnutia predseda klubu Vladimír Jančich. Je rád, že na stretnutia neraz prichádzajú aj rodinní príslušníci, manželky alebo manželia, ktorí sú pre ľudí trpiacich závislosťou zvyčajne veľkou oporou. Nie sú to však len problémy, ktorými sa zaoberajú. Pripravujú aj spoločné podujatia. Pravidelne sa totiž stretávajú s inými abstinentskými klubmi, organizujú výlety alebo zábavy, a to bez kvapky alkoholu.

     Na hornej Nitre vznikli prvé kluby abstinentov ešte pred rokom 1970. V Prievidzi v súčasnosti okrem KAPP existuje aj Spolok abstinentov Prievidze, ktorý má približne rovnako členov. V poslednom období vznikol aj Klub abstinentov Handlovej a v najväčšej hornonitrianskej obci v Kanianke Klub abstinujúcich KRASA.

Článok a videoklip zo stretnutia KAPP vo štvrtok 22.1.2015 si môžte pozrieť na adrese:

www.teraz.sk/import/klub-abstinujucich-pomaha-pri-doliecovan/116474-clanok.html