Kontakt

Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi

KaSS - Dom Kultúry

F. Madvu 11
971 03 PRIEVIDZA

www.kapp.sk

facebook  KAPP