TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO PRÍRODY - HORY NAD CÍGĽOM - Jún 2021