ŠPORTOVÉ HRY ABSTINUJÚCICH - Margita-Ilona, 13.-15.9.2019