Hodnotiaca schôdza KAPP za rok 2016 - február 2017