1. ROČNÍK NÁRODNÉHO TURISTICKÉHO VÝSTUPU ASKAS - BRALOVÁ SKALA, Júl 2017