VÝZNAMNÉ JUBILEÁ NAŠICH ČLENOV V ROKU 2021

     Dňa 10.marca 2021 sa dožil pekného životného jubilea náš člen Rudolf HABRMAN. Rudko ako človek, ktorý nepatrí medzi závislých, stál od začiatku pri svojej manželke Danke, ktorá práve so závislosťou bojovala. Nezištne jej pomáhal a práve on má najväčšiu zásluhu na tom, že jeho manželka úspešne abstinuje už niekoľko rokov. Zo sympatizanta nášho klubu sa stal jeho člen, Rudi tiež začal dobrovoľne abstinovať a patrí k najaktívnejším členom nášho klubu.

    Rudko, želáme Ti hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, radosti z vnúčat a aby Ti robil radosť Tvoj obľúbený futbalový klub Manchester United.

BLAHOŽELÁME !

 

Kytica Rose Roses Krásna X12 Heads Umelé kvety! | KúpSiTo.sk - Tovar z  Poľska

 

     Dňa 11.apríla 2021 sa dožil krásneho životného jubilea 80. rokov zakladajúci člen nášho klubu Viliam Beňadik. Vilko patrí k dlhoročným abstinentom, abstinuje už vyše 30 rokov. Od začiatku stál pevne v klubových štruktúrach KAPP a bol jeho dlhoročným predsedom. Svojim prístupom k životu abstinenta je príkladom pre mladších i začínajúcich abstinentov. My sme radi, že pri plnom zdraví a jemu charakteristickým humorom patrí k stále aktívnym členom a jeho dochádzka na klubové stretnutia je príkladná.

     Vilko, prajeme ti pri príležitosti Tvojho krásneho jubilea stále pevné zdravie, šťastie, rodinnej pohody a aby v Tebe zotrvával optimizmus a Tebe charakteristický humor.

BLAHOŽELÁME !