DETSKÉ ŠPORTOVÉ HRY KLUBOV ABSTINETOV HORNEJ NITRY - JÚL 2021

     Tohtoročné detské športové hry klubov abstinentov Hornej Nitry sa uskutočnili dňa 3.7.2021. Miestom konania bol tak ako aj minulý rok mestský park pri minigolfovom ihrisku.

     Akcie sa záčastnilo 75 detí a ich príbuzní. Zastúpené boli 4 z 5 abstinentských klubov prievidzského regiónu: Spolok abstinentov Prievidza, KRASA Kanianka, HAK Handlová a KAPP Prievidza. Ako hostia nás svojou návštevou poctili za mesto Prievidza viceprimátor Ing. Ľuboš Jelačič a za NsP Bojnice Mgr. Evka Štálniková. Ako atraktivita bol k dispozícii nafukovací skákací hrad, na ktorom sa deti mohli dosýta vyšantiť. Terén a okolie boli pekne upravené. Počasie nám taktiež prialo, bolo pekne slnečno. Občerstvenie vo forme opečených špekáčiek s prílohami už tradične pripravil Rudko Habrman s tímom pomocníčok. K dispozícii boli aj nealkoholické nápoje.

     Po príhovore predsedu KAPP a hostí sa ujal moderovania a riadenia priebehu súťaže Erich Kadnár. Súťažilo sa v 6 disciplínach: streľba zo vzduchových zbraní,streľba loptou na bránku, hody predmetmi na cieľ, beh vo vreci, prekážková dráha hula-hop,šípky. Ako nesúťažné milé prekvapenie pripravili naši priatelia z KRASA Kanianka. Súťaiaci mali možnosť vyskúšať si, ako sa robí výzdoba medovníkov.

     Po skončení súťažných disciplín boli vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií, ktorí obdržali diplomy a pekné poháre pre víťazov. Každé dieťa obdržalo pamätnú medailu športových hier a balíčky so sladkosťami a vecnými darčekmi.

    Všetci zúčastnení vyslovili uznanie a pochvalu za prípravu športových hier, odujatie sa im veľmi páčilo. Naše uznanie patrí všetkým tým, ktorí sa pričinili o prípravu a zdarný priebeh hier. Poďakovanie patrí aj našim sponzorom - Mestu Prievidza a predajni Mäso Ponirie v Prievidzi.