Z ČINNOSTI KAPP v roku 2021

     Klubový život v roku 2021 bol ovplyvnený pokračujúcou koronakrízou a z toho vyplývajúcich pandemických opatrení. Preto sa naďalej nemohli konať pravidelné klubové stretnutia ani ostatné aktivity v rámci klubovej činnosti a klubového života. Uvoľňovanie protipandemických opatrení nastalo až v mesiaci máj, kedy bol dom kultúry  opätovne otvorený a od 13.5.2021 sme sa mohli začať opätovne stretávať na pravidelných štvrtkových klubových stretnutiach a zorganizovať niektoré akcie. Na klubovom stretnutí bolo rozhodnuté, že vzhľadom k priebehu pandémie nebudeme dopredu plánovať a zabezpečovať žiadne akcie, ale pristúpime k ich príprave a realizácii operatívne podľa situácie aj vzhľadom k potrebe dodržiavania opatrení vyplývajúcich z postavenia jednotlivých okresov v rámci COVID - Automatu.

Prinášame teda spravodajstvo z tých akcií, ktoré sa nám podarilo zrealizovať.