XVIII. Kongres ASKAS

Klub Abstinentov Žilina o.z. v spolupráci s ASKAS-om zorganizoval v dňoch 12. až 15. septembra v Stredisku internátnej prípravy Strečno. K dispozícii bolo  komfortné ubytovanie, rokovacie miestnosti a veľká kongresová sála v štýle všetko v jednom. Tak isto boli aj možnosti kultúrno - spoločenského a športového vyžitia.

Kongresu sa zúčastnilo 90 delegátov z 25 klubov abstinujúcich z celej SR. V odbornej časti sa pracovalo v 3  sekciách pod vedením skúsených lektorov. V sekciách boli kolektívne preberané témy:
-    osobnosť závislého (pod vedením PhDr. Vladimíra Stanislava, terapeuta z OLÚP Predná Hora) MUDr. Vladimír Stanislav, MUDr. Vladimír Stanislav,
-    závislosť a rodina (pod vedením MUDr. Marcela Tomková, psychiatrička z CPLDZ Rieka)MUDr. Vladimír Stanislav,
-    závislý a kluby abstinujúcich (pod vedením Mariána Daubnera, laického poradcu v oblasti závislosti, dlhoročného abstinenta z KAPP)
V podnetnej diskusii v jednotlivých sekciách boli v záverečnom hodnotení prezentované výstupy.  Kongres prijal uznesenie a prijal úlohy do ďalšieho obdobia.
Za KAPP sa kongresu zúčastnilo 14 členov, niektorí sa takéhoto podujatia zúčastnili viackrát, niektorý po druhý krát a 3 členovia nášho klubu sa zúčastnili kongresu po prvý krát.

"Perfektné miesto, krásne priestory, vynikajúca organizácia, spoznali sme množstvo nových priateľov, zaujímavé prednášky, fundovaní odborníci, spoločenská zábava, splavovanie Váhu na plti pod Strečnom - čo k tomu ešte dodať, vynikajúco zvládnuté po všetkých stránkach" , nešetrili chválou obidvaja Jožkovia - Handlovčania, ktorí sa  aktívnej abstinencii chopili ihneď v začiatku a vidia, čo to nielen pre nich, ale aj pre celú abstinentskú rodinu znamená.

S dojatím hovorila o kongrese aj Janka, ktorá vôbec neľutovala, že sa takéhoto stretnutia zúčastnila a vyjadrila sa, že si odtiaľ odnáša celý rad cenných poznatkov. 

O svojich dojmoch z kongresu napísala Janka takto:       

V dňoch 12. – 15. septembra t.r. som sa zúčastnila 18. kongresu Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska. Kongres sa konal v zariadení ŽSR v Strečne.   Už len krása prírody, v ktorej sme sa nachádzali si človeka podmanila.

Pracovali sme v troch sekciách:

Závislý a osobnosť -  prednášku viedol PhDr. Vladimír Stanislav, ktorý je psychoterapeutom v liečebni na Prednej hore.

Závislý a rodina – prednášku viedla MUDR. Tomková z psychiatrickej liečebne v Šútove pri Martine.

Závislý a kluby abstinentov – prednášku viedol pán Marian Daubner, ktorý má dlhoročné skúsenosti s bojom proti závislostiam.

Každý účastník v závere hodnotil, že mal vysokokvalifikovaných odborníkov – lektorov. Až sme sa pomaly pretekali, ktorý z nich bol lepší. Najlepšie to vyjadrila jedna z účastníčok. „keby som sa mohla naklonovať a zúčastniť sa všetkých prednášok...“

Ja som sa zúčastnila v skupine u Dr. Stanislava. Uchvátila ma  jeho vysoká  odbornosť a prístup k človeku ako takému. To neboli len naučené frázy. Tento lekár vykonáva svoju prácu srdcom a dušou. V úvode sme sa najprv stručne predstavovali a mali sme uviesť, čo od tejto prednášky očakávame. Viete ako som sa cítila ja, niekoľkomesačný abstinent,  medzi všetkými niekoľkoročnými abstinentami? A tak som v úvode uviedla, že sa teším, keď budem mať desať rokov abstinencie za sebou.

Na druhý deň,  sme si mali vytvoriť imaginárny dom vo svojom vnútri a hľadať v ňom pokoj. Potom sme svoje pocity opisovali a rozoberali.     Popoludní sme sa zas rozdelili z hľadiska postavenia medzi súrodencami ako prvorodené, druhorodené alebo strednonarodené a najmladšie dieťa. A opäť sme analyzovali a počúvali. Teda aspoň ja som slová doktora priam hltala. A v hlave som mala ako v úli. Teraz,  pár dní po kongrese si tie vety znovu v mysli opakujem, analyzujem, vytrieďujem, ukladám a snažím sa pochopiť.

Aj odpočinkové aktivity boli super. Splavovanie Váhu na plti s odborným ale aj vtipným výkladom dejín pltníctva na Váhu; či hranie boowlingu- kde som hráčskymi guľami povymetala všetky kúty našej dráhy od pavučín. Aj som bola jednoznačne prvá. Odzadu. Ale nevadí – už dávno som pochopila, že podstatné je zúčastniť sa. Večer bazén, sauna – mňam. A v nedeľu tanečky. Už dávno som sa tak „nevyhopsala“.

Chcela by som sa poďakovať organizátorom z Klubu abstinentov v Žiline za nezabudnuteľné zážitky. Nakoľko toto bol môj prvý kongres (a dúfam, že nie posledný) nemám s čím porovnávať a je pre mňa jedinečný.  Chcem sa poďakovať i Vám, členom nášho klubu. Za to, že ste ma medzi seba prijali, že ste sa pre mňa stali nepostrádateľnými. Už je za mnou ten deň, keď som prvýkrát – s dušičkou malou ako muška prišla medzi Vás.. V neposlednom rade moje poďakovanie patrí aj Ruženke, Evke a Aďke -  mojím spolubývajúcim, ktoré v našich izbách vytvorili super atmosféru, že sa mi vrátili zlaté internátne časy. 

Na záver si chcem pripomenúť slová doktora Stanislava : „Neponáhľajte sa, Janka.  Nechcite byť hneď desaťročným abstinentom. Užite si celú cestu abstinovania.“

     Celú udalosť sme samozrejme podrobne rozoberali aj na našom klubovom stretnutí. Dúfame, že toto všetko je dobrou inšpiráciou pre tých, ktorí  sa takéhoto podujatia ešte nezúčastnili a o 2 roky budú môcť túto príležitosť na budúcom kongrese využiť.

(Fotoreportáž zo XVIII. kongresu je zachytená na stránke Fotogalérie).