XVI. Celoslovenské športové hry abstinujúcich a Výročné stretnutie KAPP v Hlbokom 11. - 13.9.2015

V prekrásnom prostredí Hornonitranskej kotliny pri úpätí pohoria Malá Magura sa v dňoch 11.-13.09.2015 konali v poradí už XVI. Celoslovenské športové hry abstinujúcich. Usporiadateľom tých letošných sa stali z poverenia KOVKY ASKAS Klub abstinujúcich priateľov z Prievidze. Pri zahájení hier nechýbala primátorka mesta Prievidza p. JUDr. Katarína Macháčková, ktorá vo svojom príhovore zaželala všetkým účastníkom veľa športových zážitkov a úspechov. Velmi živo sa zaujímala o situáciu v abstinentskom hnutí a vyjadrila nám svôj velký obdiv a úctu.
       Hier sa zúčastnilo celkom 139 abstinujúcich a ich sympatizantov z 28 kluboch abstinujúcich z celej SR. Ubytovaní a stravovaní sme boli v rekreačnom zariadení hotela Hlboké, kde nám personál vytvoril perfektné podmienky pre realizáciu našich plánov a zámerov.
       Hry zahájil prezident ASKAS p. Jan Dudák a prvý večer patril tzv. klubovému večeru, kde jednotlivý zástupcovia zúčastnených klubov hovorili o svojich úspechov, plánoch, starostiach i problémoch. Na druhý deň v sobotu ráno, ktorý sme zahájili rozcvičkou za doprovodu hudby sa začalo súťažiť celkom v 5 disciplínach: hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, stolnom tenise, nohejbale a preťahovanie ľanom.  V popoľudnajších hodinách bol volný program, ktorí niektorí využili na návštevu bojnického zámu, bojnickej zoo alebo samostatne športovali ďalej.
      Večer sa konal tradičné výročné stretnutie KAPP, kde boli ocenení niektorí jedinci za úspešnú abstinenciu, konala sa tradičná tombola a bavilo a tancovalo sa do skorých ranných hodín. 
      V posledný deň sa dopoludnia konalo vyhodnotenie a ocenenie  najúspešnejšich z jednotlivých športových disciplín. Celkovo dopadli športové hry po organizačnej i spoločenskej stránke na výbornú a účastníci sa už teraz tešia za dva roky do areálu Margita - Ilona pri Leviciach.

Fotogaléria: XVI. Celoslovenské športové hry abstinujúcich a Výročné stretnutie KAPP v Hlbokom 11. - 13.9.2015

Táto fotogaléria je prázdna.