Výročná členská schôdza KAPP 27.2.2020

 

Dňa 27.2.2020 sa uskutočnila výročná členská schôdza KAPP, ktorej hlavným bodom bola voľba nového predsedu a orgánov klubu.

Do funkcie predsedu klubu bol jednomyseľne zvolený Vladimír Jančich, taktiež jednomyseľne boli zvolení ostatní členovia výboru a revízor.

Zloženie orgánov klubu viď na podstráke "Výbor KAPP".

 

Výročná členská schôdza KAPP 20.2.2020