2 % z daní

Tlačivo:
 
" Potvrdenie o zaplatení dane" , resp.
" VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby"
      je na túto stránku pridané aktuálne v dostatočnom časovom predstihu za prísušné zdaňovacie obdobie.
 
Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre rok 2022 je za zdaňovacie obdobie r. 2021