Mimoriadna výročná schôdza KAPP 26.2.2015

Dňa 26.2.2015 sa konala Mimoriadna výročnáá schôdza KAPP, na ktorej bol v zmysle Stanov KAPP zvolený nový výbor v tomto zložení:

PREDSEDA:                Jan DUDÁK

PODPREDSEDA:         Ružena GÜRTLEROVÁ

HOSPODÁR:               Jana KOTULOVÁ

ČLENOVIA:                  Peter MARKO

                                   Ondrej VINCENC

                                   Marián ČURNIK

                                   Jozef HOLICA

                                  

Revízor:                       Peter NIKMON

Členovia KAPP ďakujú  členom doterajšieho výboru za vykonanú prácu a vyslovujú im uznanie.

Novému výboru prajeme veľa úspechov  na ceste k ďalšiemu rozvoju a napredovaniu KAPP.

Na MVSK bol schválený aj návrh nových stanov KAPP, ktoré budú zaslané zaregistrovanie Ministerstvom vnútra SR.