Z ČINNOSTI KAPP v roku 2020

Klubový život v roku 2020 bol do značnej miery ovplyvnený koronakrízou. Z toho dôvodu sa ani nemohli uskutočniť niektoré pravidelné klubové stretnutia (uplatnenie protipandemických opatrení počas jarných mesiacov, uzatvorenie domu kultúry v mesiaci august a opätovne v mesiaci október) a taktiež sme nemohli zrealizovať niektoré plánované akcie.

Z toho dôvodu prinášame spravodajstvo z tých akcií, ktoré sa nám podarilo zrealizovať.