ŠPORTOVÉ DNI ABSTINUJÚCICH - Margita - Ilona, 13. - 15. september 2019

     V dňoch 13.-15.9.2019 sa pod záštitou ASKAS uskutočnili Športové dni abstinujúcich. Tentoraz sa hry s konali v areáli kúpaliska Margita - Ilona pri Leviciach. Organizátormi podujatia bol AK Oáza - Zbrojníky v spolupráci s ASKAS a KOVKA.

     Podujatia sa zúčastnilo sa 110 účastníkov z 29 klubov z celého Slovenska. Na úvod bolo privítanie všetkých účastníkov podujatia, kde  im organizátori a predstavitelia ASKAS zaželali príjemný pobyt a veľa pekných a príjemných zážitkov a úspechov na tomto športovom podujatí.

     Počasie bolo počas celej akcie pekné. Podujatie bolo spestrené hneď prvý deň výbornou tanečnou zábavou, ktorá trvala do skorých ranných hodín.

     Ďalší deň účastníci absolvovali prechádzku z Margity - Ilony na výhliadkovú vežu nad Levicami Vápnik – Šikloš, odkiaľ je krásny výhľad na okolie Levíc.

      Súťažilo sa v rôznych disciplínach, ako napr. streľba, volejbal, minifutbal, stolný tenis, šach, hod na cieľ a iné. V posledný deň podujatia bolo vyhodnotenie súťažiacich účastníkov, ktorým boli odovzdané ocenia za ich športové výkony. Za KAPP sa podujatia zúčastnilo 8 členov. Úspechom bolo to, že tím futbalistov KAPP aj keď vekovo takmer v seniorskom veku dpkázali zvíťaziť celkom jednoznačne v minifutbalovom turnaji.

(viac na stránke Fotogaléria)