48. VÝROČNÉ STRETNUTIE SPOLKU ABSTINENTOV PRIEVIDZA, január 2019

     Dňa 26.1.2019 sa uskutočnilo 48. slávnostné výročné stretnutie Spolku abstinentov Prievidza. Stretnutie sa konalov priestoroch hotela Magura v Prievidzi. Už radične bol záujem o stretnutie z radov členov KAPP veľký. Za KAPP sa na výročnom stretnutí zúčastnilo 17 členov a sympatizantov klubu. Členovia oboch klubov sa spoločne stretávajú aj na iných akciách, nielen na výročných stretnutiach. Prítomných privítala predsedníčka SAP Drahomíra Líšková, potom nasledoval kultúrny program a nakoniec voľná zábava.

Zábava bola výborná, taktiež jedlo, občerstvenie, zákusky i hudba. Všetci zúčastnení aj z ostatných abstinentských klubov sa dobre zabávali, vymenili si skúsenosti a poznatky až do neskorých nočných hodín.

/viac na stránke Fotogaléria/