19. VÝROČNÉ KLUBOVÉ STRETNUTIE KAPP - 19.10.2019

     Dňa 19.10.2019 sa v priestoroch Hotela Magura v Prievidzi konalo už 19. slávnostné výročné stretnutie Klubu abstinujúcich priateľov v Prievidzi. Stretnutia sa zúčastnilo 96 účastníkov z pozvaných abstinentských klubov, združených v rámci ASKAS. Samozrejme najpočetnejšie zastúpenie mal Prievidzský región, ktorý združuje 2 kluby v rámci Handlovej,  2 kluby v rámci Prievidze a 1 klub z Kanianky.

     Stretnutie konferoval predseda KAPP Erich Kadnár, ktorý v úvode privítal čestného hosťa, viceprimátora Prievidze Ing. Ľuboša Jelačiča. Ďalej privítal všetkých zúčastnených, poďakoval im za spoluprácu a zaželal príjemnú zábavu a aby sa na našom výročnom stretnutí dobre cítili.

     Ďalej nasledovali príhovory, v ktorých vystúpili viceprimátor Ing. Jelačič a zástupcovia jednotlivých abstinentských klubov. Vo svojich príhovoroch pozdravili stretnutie a zaželali všetkým zúčastneným veľa zdaru a príjemnú zábavu.

   Po krátkom kultúrnom programe už nastala spoločenská zábava. Do tanca nám hralo duo Beňačka, ktoré vytvorilo vynikajúcu náladu. O dobré občerstvenie a jedlo bolo postarané, taktiež o chutné zákusky,nealko nápoje a kávu. Hodinu pred polnocou prišla na rad tombola, o ktorú bol už tradične veľký záujem a tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky mali možnosť vyhrať zaujímavé ceny.

    Zábava bola výborná a pokračovala do neskorých nočných hodín. Potom sa už zúčastnení začali pomaly rozchádzať domov a usporiadatelia z KAPP boli spokojní, že aj tohtoročný výročný klub bol účastníkmi hodnotený vysoko pozitívne.

(viac na stránke Fotogaléria)