Z ČINNOSTI KAPP v roku 2019

Klubový život v roku 2019 bol pestrý čo do akcií v rámci vlastnej klubovej činnosti, spolupráce s abstinentskými klubmi Hornej Nitry, spolupráce s DPS (denný psychiatrický stacionár) pri NsP Bojnice, ale aj akcií poriadaných ASKAS, či účastí na výročných klubových stretnutí združených v ASKAS alebo individuálnych stretnutí, turistických akcií a ďalšej činnosti pre rozvoj aktívnej abstinencie. 

V tomto bloku prinášame prehľad najzaujímavejších a najdôležitejších akcií.