ODBORNÝ VÝCVIK ASKAS, Huty - apríl 2018

 

V dňoch 28. – 29.4.2018 sa v priestoroch Školy v prírode Huty, obce, ktorá sa nachádza na rozhraní Oravy a Liptova, uskutočnil Odborný výcvik klubov abstinujúcich. Lektorom výcviku bol PhDr. Vladimír STANISLAV, PhD., MPH z Odborného liečebného ústavu psychiatrického - Predná Hora. Program bol rozložený do 2 dní (sobota, nedeľa) pričom účastníci mohli využiť príchod a ubytovanie už v piatok.

     PhDr. Stanislav mal dve prednášky v sobotu. Tieto boli na vysokej odbornej úrovni a tešili sa veľkému záujmu i priaznivým ohlasom v diskusii zúčastnených. Predmetom prednášok boli nové trendy v liečení závislosti, ale aj rôzne typy závislosti a ich nebezpečenstvá. Taktiež hovoril aj o stále sa znižujúcej vekovej hranici užívateľov drog, ako aj o nelátkových závislostiach. V rámci prednášok boli použité názorné ukážky, ako komunikovať so závislými, ale aj rodičmi užívateľov drog.

     V sobotu sa konal klubový večer, kde zástupcovia jednotlivých klubov predstavili svoju činnosť. V nedeľu  bol naplánovaný výlet do Kvačianskej doliny. Počasie bolo pekné, takže výlet do prírody bol vhodným spestrením programu. Potom už nasledovalo vyhodnotenie výcviku, obed a krátko popoludní sa zúčastnení rozišli domov. Podujatie bolo zorganizované na vysokej úrovni, k čomu prispel aj personál školy v prírode.

     Na výcviku sa zúčastnilo 76 ľudí z 31 klubov.Za KAPP sa odborného výcviku zúčastnili 4 členovia. 

(viac na stránke Fotogaléria)