18. VÝROČNÉ KLUBOVÉ STRETNUTIE KAPP - 20.10.2018

     18. slávnostné výročné stretnutie Klubu abstinujúcich priateľov v Prievidzi sa uskutočnilo dňa 20.10.2018  v priestoroch Hotela Magura v Prievidzi. Stretnutia sa zúčastnilo 104 účastníkov z pozvaných abstinentských klubov a hostí. Už tradične  najpočetnejšie zastúpenie mali abstinentské kluby v rámci prievidzského regiónu.

     Stretnutie uviedol a konferoval predseda KAPP Erich Kadnár. V úvode privítal čestných hostí - primátorku Prievidze JUDr. Katarínu Macháčkovú, z Bojnickej nemocnice Mgr. Evku Štálnikovú a starostu Cígľa Štefana Mjartana, dlhoročného sympatizanta nášho klubu. Následne predseda KAPP privítal všetkých zúčastnených, poďakoval im za spoluprácu a zaželal príjemnú zábavu.

     Ďalej nasledovali príhovory, v ktorých vystúpili čestní hostia a zástupcovia jednotlivých abstinentských klubov. Vo svojich príhovoroch pozdravili stretnutie a zaželali všetkým zúčastneným veľa zdaru a príjemnú zábavu.

    Potom už nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpil folklórny súbor Bukovec z Diviak nad Nitricou. Po chutnej večeri už nastala spoločenská zábava. Do tanca hralo muzikantské duo Beňačkovci,  ktorí vytvorili vynikajúcu náladu. O dobré občerstvenie, chutné  jedlo, výborné zákusky, nealko nápoje a kávu bolo postarané. Hodinu pred polnocou prišla na rad tombola a ten, kto si  zakúpil tombolové lístky mal možnosť vyhrať z množstva hodnotných  cien.

    Zábava naberala grády, pokračovala do neskorých nočných hodín. Muzikanti urobili naozaj skvelú náladu. Neskôr sa už zúčastnení začali pomaly rozchádzať domov. Usporiadatelia z KAPP boli spokojní, že tohtoročný výročný klub bol vydarený, dobre zorganizovaný, o čom svedčili aj pozitívne hodnotenia zúčastnených klubov.

(viac na stránke Fotogaléria)