Z ČINNOSTI KAPP v roku 2018

     V roku 2018 boli uskutočnené v rámci vlastnej klubovej činnosti, spolupráce s abstinentskými klubmi Hornej Nitry, spolupráce s DPS (denný psychiatrický stacionár) pri NsP Bojnice, i akcií poriadaných v rámci ASKAS, ako aj účastí na výročných klubových stretnutí združených v ASKAS. Uskutočňovali sa však aj menšie individuálne akcie, turistickéakcií a rôzne činnosti pre rozvoj a upevňovanie aktívneho abstinentského života. 

V tomto bloku prinášame prehľad najzaujímavejších a najdôležitejších akcií členov KAPP.