XV. ŠPORTOVÉ HRY ASKAS - MEDZILABORCE, September 2017

    151 abstinujúcich z 31 klubov z celého Slovenska sa zúčastnilo XV. Celoslovenských športových hier abstinujúcich, ktoré sa konali v dňoch 15. – 17. Septembra 2017 v Medzilaborciach. Náš klub reprezentovalo celkom 6 členov a 3 sympatizantky.

     Po úvodnom privítaní v hoteli Laborec, kde sme boli ubytovaní sa zúčastnení presunuli do Múzea A.Warholu, aby si prezreli jeho dielo. Potom sa konala prehliadka krásneho Chrámu Svätého Ducha v Medzilaborciach. Po tomto kultúrnom podujatí sa konala spoločenská zábava spojená s tancom, ktorá trvala do neskorých nočných hodín.

     Druhý deň po raňajkách sa všetci presunuli do priestorov Základnej školy na Duchnovičovej ulici, kde sa športovalo v nasledujúcich disciplínach: šach, stolný tenis, nohejbal, streľba zo vzduchovky, vrh guľou na cieľ a kolky. V športovaní sme pokračovali aj v popoludňajších hodinách. Po večeri nasledovalo zapálenie vatry spojené s opekačkou.  Zároveň prebehlo vyhodnotenie športových súťaží. Za náš klub získala zlatú medailu vo vrhu guľou na cieľ naša sympatizantka Pavlínka Vincencová, ktorá zároveň získala aj striebro v stolnom tenise žien.

     Tretí deň po raňajkách sme sa presunuli do obce Kalinov, kde sme si položením venca pripomenuli 73. Výročie oslobodenia prvej obce na území bývalého Československa. Po návrate do Medzilaboriec sme sa rozlúčili s priateľmi s ostaných klubov, zažali sme si všetko dobré a každý sme sa vydal do svojho bydliska.

     Celkovo môžeme túto celoslovenskú akciu hodnotiť ako veľmi vydarenú, poďakovať organizátorom a veriť, že zanechá v nás pekné spomienky a posilní našu abstinenciu.

(viac na stránke  Fotogaléria)