Odborný výcvik ASKAS - Huty, Február 2017

     V dňoch 1.- 2.4. 2017 sa konal tradičný odborný výcvik zástupcov klubov abstinujúcich Slovenska. Tento rok organizátori za miesto zvolili  školu v prírode v obci Huty, okres Liptovský Mikuláš. Účastníci výcviku mali možnosť prísť už v piatok 31.3.2017. Túto možnosť využilo 59 klubistov a v sobotu sa dostavili ďalší. Celkom sa akcie zúčastnilo 85 abstinentov. Z nášho klubu možnosť zúčastniť sa výcviku využilo 13 klubistov.

   Samotný výcvik viedli lektori z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora a to  Mgr. Peter KNAPÍK a Mgr. Katarína SLANCOVÁ. Ich prednášky  boli zamerané na nové trendy v liečbe závislostí a to hlavne na motivačné rozhovory a v prístupe k závislým pred i počas liečby.  Príprava ľudí Prednášajúci zaujali k žiaducej zmene správania závislého musí byť motivovaná hlavne na strane pacienta. Práve motivácia  je základná téma v práci so závislými, je to dôležitý faktor v liečbe. Prednášky obsahovali aj názorné praktické ukážky  a zaujali svojou vysokou profesionalitou.

      V sobotu večer na záver prvého dňa výcviku prebehol ešte klubový večer, ktorého  sa zúčastnili zástupcovia všetkých  27. klubov z celého Slovenska.

     Na druhý deň najskôr prebehlo vyhodnotenie a po ňom nasledovala návšteva skanzenu oravskej dediny v Zuberci, spojená s odborným výkladom. Potom sme sa ešte raz všetci stretli, na záver zhodnotili celý víkendový pobyt a po dobrom obede sme sa rozišli.

     Záverom môžeme konštatovať, že už  5. odborný výcvik splnil naše očakávania a už teraz sa tešíme na budúcoročný ďalší výcvik.

(Viac na stránke Fotogaléria)