1. ROČNÍK NÁRODNÉHO TURISTICKÉHO VÝSTUPU ASKAS - BRALOVÁ SKALA, Júl 2017

     Dňa 2. júla 2017 sa v rekreačnej oblasti Remata pri Handlovej konal 1. ročník „Národných turistických výstupov abstinujúcich“, ktorého sa zúčastnili aj členovia KAPP.
     Cieľom turistického pochodu bola Bralová skala blízko rekreačného strediska Remata. Na tomto podujatí sa zišlo 80 abstinentov a sympatizantov z celého Slovenska. Podujatie otvorila a všetkých účastníkov privítala Janka Volfová, podpredsedníčka HAK. Hosťom sa prihovoril aj prezident ASKAS-u Vladimír Farský, ktorý okrem všetkých potrebných ingrediencií na varenie gulášu priviedol aj šikovného kuchára z Oravy. Účastníci sa rozdelili do dvoch partií. Jedna sa podieľala na príprave guláša na chate Poniklec a druhá sa vybrala na turistický pochod na Bralovú skalu. Počasie účastníkom výstupu  prialo, takže túra prebehla bez problémov, v dobrej nálade a bez úrazov.               

     Poďakovanie patrí chlapcom z HAK-u, najmä Jožkovi Holicovi, ktorý sa zhostil úlohy organizátora na výbornú. Poďakovanie patrí aj  ASKAS-u, ktorý prevzal nad týmto podujatím záštitu a aj ho sponzoroval.

(Viac vo fotogalérii)