Z ČINNOSTI KAPP v roku 2017

 

      Činnosť KAPP v roku 2017 bola z hľadiska klubového života bohatá a akcie boli zamerané na vnútroklubovú činnosť - pravidelné klubové stretnutia, výročné klubové stretnutie, Mikulášske posedenieakcie poriadané ASKas-om, i návštevy výročných klubových stretnutí partnerských klubov združených v ASKAS. Taktiež bola činnosť bohatá na turistické akcie a športové podujatia.

      Najdôležitejšie z týchto činností za rok 2017 prinášame na stránke klubovej činnosti  ako aj vo fotogalérii za rok 2017.