Z ČINNOSTI KAPP v roku 2017

 
Mikulášske posedenie KAPP 2017
 
     Mikuláš ani tento rok neobišiel náš klub. Vo štvrtok  07. decembra ho netrpezlivo očakávali deti aj dospelí v zaplnenej miestnosti  Domu kultúry kde sa pravidelne stretávame. Spolu s anjelom postupne odovzdával darčeky všetkým deťom, ktoré na stretnutie s ním prišli. Bolo krásne vidieť v očiach detí radosť zo stretnutia s bradatým deduškom a krásnym anjelom. A aj keď niektoré deti ovládol maličký strach z čerta, čoskoro bol prekonaný úsmevom. Všetci čo na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi prišli si užili sviatočnú atmosféru, bohaté občerstvenie aj veľlmi príjemnú hudobnú produkciu v réžii Jožka Holicu.
Spoločne sme strávili chvíle, ktoré rok čo rok spájajú všetky vekové kategórie, a odvekov sú spojené s  jedným z najobľúbenejších svätcov a patrónom detí.
 
Foto z akcie vo fotogalérii
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 

17.Výročné stretnutie KAPP

 

     Po sedemnástykrát usporiadal KAPP  výročné klubové stretnutie. V sobotu 14. októbra sa v hoteli Magura stretlo spolu 95 abstinujúcich a ich sympatizantov z 13 klubov z celého Slovenska. Pozvanie medzi abstinentov prijala aj primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková, starosta neďalekej obce Cígeľ  Štefan Mjartan, zástupkyňa Nemocnice v Bojniciach Mgr. Evka Štálniková aj prezident ASKAS-u Vladimír Farský.  Výročný klub otvoril svojim príhovorom predseda KAPP Ján Dudák. Po ňom sa prihovorili prítomným hostia a aj zástupcovia jednotlivých klubov. Tanečná zábava, v réžii DJ-a Karola Krajčíka, sa rozprúdila hneď odzačiatko "naplno". Svojim kultúrnym vystúpením spetrili program prievidzský gymnazisti. Ema Gatialová predviedla ako jej ide spev a hra na gitare a za svoj výkon si právom zaslúžila potlesk. Rovnako bolo ocenené aj krásne tanečné vystúpenie Anky Kurbelovej a Mareka Petrisku. 

     Ani tento rok nechýbala bohatá tombola o ktorú bol skutočne veľký záujem. Večer naplnený atmosférou skvelej nálady, úprimných priateľských rozhovorov a dobrej zábavy splnil svoj cieľ. Aj takto sa dá upevňovať a posilňovať vlastná abstinencia.

     17. Výročné stretnutie KAPP splnilo svoj cieľ.  Bolo dôstojnou a príjemnou oslavou zdravého životného štýlu a najlepšou propagáciou života bez drog. Tešíme sa na stretnutie o rok.

(viac vo fotogalérii)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV. CELOSLOVENSKÉ ŠPORTOVÉ HRY ABSTINENTOV MEDZILABORCE - SEPTEMBER 2017

151 abstinujúcich z 31 klubov z celého Slovenska sa zúčastnilo XV. Celoslovenských športových hier abstinujúcich, ktoré sa konali v dňoch 15. – 17. Septembra 2017 v Medzilaborciach. Náš klub reprezentovalo celkom 6 členov a 3 sympatizantky.

    Po úvodnom privítaní v hoteli Laborec, kde sme boli ubytovaní sa zúčastnení presunuli do Múzea A.Warholu, aby si prezreli jeho dielo. Potom sa konala prehliadka krásneho Chrámu Svätého Ducha v Medzilaborciach. Po tomto kultúrnom podujatí sa konala spoločenská zábava spojená s tancom, ktorá trvala do neskorých nočných hodín.

     Druhý deň po raňajkách sa všetci presunuli do priestorov Základnej školy na Duchnovičovej ulici, kde sa športovalo v nasledujúcich disciplínach: šach, stolný tenis, nohejbal, streľba zo vzduchovky, vrh guľou na cieľ a kolky. V športovaní sme pokračovali aj v popoludňajších hodinách. Po večeri nasledovalo zapálenie vatry spojené s opekačkou.  Zároveň prebehlo vyhodnotenie športových súťaží. Za náš klub získala zlatú medailu vo vrhu guľou na cieľ naša sympatizantka Pavlínka Vincencová, ktorá zároveň získala aj striebro v stolnom tenise žien.

     Tretí deň po raňajkách sme sa presunuli do obce Kalinov, kde sme si položením venca pripomenuli 73. Výročie oslobodenia prvej obce na území bývalého Československa. Po návrate do Medzilaboriec sme sa rozlúčili s priateľmi s ostaných klubov, zažali sme si všetko dobré a každý sme sa vydal do svojho bydliska.

     Celkovo môžeme túto celoslovenskú akciu hodnotiť ako veľmi vydarenú, poďakovať organizátorom a veriť, že zanechá v nás pekné spomienky a posilní našu abstinenciu.

(viac vo  fotogalérii)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Športové hry KAPP

Dňa 26.08.2017 - poslednú augustovú sobotu  sme sa rozhodli venovať naším deťom – pripravili sme im športové dopoludnie pri golfovom ihrisku v Prievidzi. Zúčastnilo sa ho 22 dospelých členov a priaznivcov KAPP  a 16 detí.  Počasie nám tentokrát prialo. Po poučení a rozmiestnení rozhodcov na jednotlivých stanovištiach,  ktoré previedol hlavý usporiadateľ Peter Marko sa rozbehli súťaže v chytaní rybičiek, hode na pyramídu, kopaní lopty na presnosť, behu s pingpongovou a tenisovou  loptičkou.  O naše žalúdky a pitný režim sa príkladne postarali Danka a Rudko Habrmanovci, ktorí  na grile medzitým opekali špekáčky a chrumkavú slaninku. Bodku za vydareným podujatím a krásnym počasím dalo záverečné  vyhodnotení súťaží, kde si všetky deti prevzali pekné ceny. 

(Viac vo fotogalérii)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ročník Národného turistického výstupu abstinujúcich - Bralová skala Remata pri Handlovej

Dňa 2. júla 2017 sa v rekreačnej oblasti Remata pri Handlovej konal 1. ročník „Národných turistických výstupov abstinujúcich“, ktorého sa yúčastnili aj členovia KAPP.
Cieľom turistického pochodu bola Bralová skala. Na tomto podujatí sa zišlo 80 abstinentov a sympatizantov z celého Slovenska. Podujatie otvorila a všetkých účastníkov privítala Janka Volfová, podpredsedníčka HAK. Hosťom sa prihovoril aj prezident ASKAS-u Vladimír Farský, ktorý okrem všetkých potrebných ingrediencií na varenie gulášu priviedol aj šikovného kuchára z Oravy. Účastníci sa rozdelili do dvoch partií. Jedna sa podieľala na príprave guláša na chate Poniklec a druhá sa vybrala na turistický pochod na Bralovú skalu. Počasie účastníkom výstupu  prialo, takže túra prebehla bez problémov, v dobrej nálade a bez úrazov. Poďakovanie patrí chlapcom z HAK-u, najmä Jožkovi Holicovi, ktorý sa zhostil úlohy organizátora na výbornú. Poďakovanie patrí aj  ASKAS-u, ktorý prevzal nad týmto podujatím záštitu a aj ho sponzoroval.

Viac vo fotogalérii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.Výročné stretnutie KAT Trenčianske Stankovce

Dňa 24.6.2017 sa konalo 34.výročné klubové stretnutie KAT. Podujatie sa už tradične uskutočnilo v kultúrnom dome v Trenčianskych Stankovciach. Akcie sa zúčastnilo 120 abstinentov a sympatizantov z 22 klubov v rámci celého Slovenska. Do tanca hrala supina KAMASI z Myjavy, hudobnú produkciu predstavil tiež DJ Peter Debnár z Martina. Všetci prítomní sa mali možnosť dobre zabaviť, Jánovia, ktorí oslavovali meniny, to poriadne roztočili, nechýbala spevácka vložka Fera Mateju, ktorý sa stal aj víťazom prvej ceny v tombole - tradičného bicykla.Z KAPP sa podujatia zúčastnilo 11 členov spolu so 4 členmi z HAK.

(Bližšie na stránke Fotogaléria)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinná terénna terapia - Chata Hron pri Počúvadle

 

Členovia a sympatizanti nášho klubu sa v dňoch 25.-28.05.2017 zúčastnili na ďalšiej rodinnej terénnej terapii. Tento raz sme si za miesto zvolili krásne prostredie Počúvadlianského jazera na chate Hron. Po príchode a ubytovaní sme si prezreli okolie a večer sme sa stretli na tzv. klubovom večeri. Na druhý deň sme po raňajkách vyrazili do neďalekej Banskej Štiavnice, kde sme si prezreli historické centrum spojené s krásnymi pamiatkami.Niektorí členovia navštívili aj Kalváriu. Po návrate späť sme deň zakončili pri táborovom ohni spojenom s opekačkou. Ďalší deň nás čakala turistika, rozhodli sme sa pre výstup na vrch Sitno (1009 m n.m.(, ktorý tvorí dominantu Štiavnických vrchov. Po výstupe nás očakávala krásna panoráma umocnená prekrásnym počasím. Po turistike sme si pripravili spoločenský večer, ktorý nám spríjemnil hudobnou produkciou Jožko Holica z HAK. Posledný deň sme využili na zhodnotenie celej rodinnej terapie, kde sme konštatovali, že splnila naše očakávania. Prehlbili sa vzťahy a bližšie sme sa spoznali pri prekonávaní našej závislosti. Celkom sa nás zúčastnilo 30 a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.

    Jan Dudák - predseda KAPP

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Odborný výcvik zástupcov klubov abstinujúcich – Huty 2017

 

     V dňoch 1.- 2.4. 2017 sa konal tradičný odborný výcvik zástupcov klubov abstinujúcich Slovenska. Tento rok organizátori za miesto zvolili  školu v prírode v obci Huty, okres Liptovský Mikuláš. Účastníci výcviku mali možnosť prísť už v piatok 31.3.2017. Túto možnosť využilo 59 klubistov a v sobotu sa dostavili ďalší. Celkom sa akcie zúčastnilo 85 abstinentov. Z nášho klubu možnosť zúčastniť sa výcviku využilo 13 klubistov.

      Samotný výcvik viedli lektori z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora a to  Mgr. Peter KNAPÍK a Mgr. Katarína SLANCOVÁ. Ich prednášky  boli zamerané na nové trendy v liečbe závislostí a to hlavne na motivačné rozhovory a v prístupe k závislým pred i počas liečby.  Príprava ľudí Prednášajúci zaujali k žiaducej zmene správania závislého musí byť motivovaná hlavne na strane pacienta. Práve motivácia  je základná téma v práci so závislými, je to dôležitý faktor v liečbe. Prednášky obsahovali aj názorné praktické ukážky  a zaujali svojou vysokou profesionalitou.

      V sobotu večer na záver prvého dňa výcviku prebehol ešte klubový večer, ktorého  sa zúčastnili zástupcovia všetkých  27. klubov z celého Slovenska.

     Na druhý deň najskôr prebehlo vyhodnotenie a po ňom nasledovala návšteva skanzenu oravskej dediny v Zuberci, spojená s odborným výkladom. Potom sme sa ešte raz všetci stretli, na záver zhodnotili celý víkendový pobyt a po dobrom obede sme sa rozišli.

     Záverom môžeme konštatovať, že už  5. odborný výcvik splnil naše očakávania a už teraz sa tešíme na budúcoročný ďalší výcvik.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnotiaca členská schôdza KAPP - 16.2.2017

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnila hodnotiaca schôdza členov  KAPP za uplynulý rok 2016. Schôdze sa zúčastnilo  34 členov. V správe o činnosti, ktorú predniesol predseda KAPP Janko Dudák boli  zhodnotené všetky aktivity KAPP za rok 2016. Či už to boli samotné klubové stretnutia, rôzne ďalšie podujatia ako turistické pochody, opekačky, športové hry alebo turistika spojená s gulášom na chalupe u Ondreja v Dlžíne, ďalej výcvik funkcionárov v Kľačne klubov i Kongres ASKAS v Námestove boli hodnotené veľmi pozitívne. Zvlášť vysoko bola hodnotená rodinná terapia KAPP v Zuberci, 16. výročné klubové stretnutie v hoteli Magura i vydarené predvianočné Mikulášske posedenie. Ďalej boli vytýčené úlohy a ciele na rok 2017.

Správu o hospodárení, čerpaní rozpočtu za rok 2016 i rozpočet na r. 2017 predniesla hospodárka KAPP Janka Kotulová. Bolo konštatované, že čerpanie rozpočtu na strane príjmov aj výdajov bolo vyrovnané a hospodárenie prebieha v duchu Stanov i Zásad hospodárenia KAPP.

Medzi nami sme privítali aj prezidenta ASKAS Vlada Farského a správcu webstránky ASKAS Paľa Madleňáka, oboch z abstinentského klubu JASEŇ Oravská Jasenica. V rámci svojich návštev po jednotlivých členských kluboch ASKAS navštívili aj nás, kde vo svojom vstupe objasnilii akcie ASKAS-u na tento rok i zámer vytvoriť tzv. Kluby mladých.

V živej diskusii sa hovorilo  i o problematike stavu členskej základne, o problémoch ako je fluktuácia v kluboch, nezáujem o klubový život či aktivita v kluboch, ale najmä o mladých abstinentoch a o tom, ako ich zapojiť do aktivít tak, aby sa uchytili a aby tvorili aj oni pevnú súčasť klubovej základne.

Hodnotiaca schôdza splnila svoje poslanie a ako sa vyjadrili naši hostia, cítili sa medzi nami naozaj príjemne.