5. ročník Odborný seminár ASKAS  (22. - 24. apríl 2016 Kľačno)

Tak ako každý z posledných 5 rokov i tento rok sme pokračovali v tradícii usporiadania Odborného seminára ASKAS. Tento rok sme na jeho uskutočnenie zvolili obec Kľačno, ktorá leží cca 15 km od mesta Prievidza.

    Celkom sa nás stretlo 54 účastníkov z 24 klubov abstinujúcich z celej SR. Odborný seminár bol rozdelený do dvoch dní, kde v prvom sa najskôr konalo rokovanie KOVKY. Potom v popoludňajších hodinách nám PhDr. Janka Žemličková z AT-sanatoria Bratislava vysvetlila pojem pokora, o pochopeniu načúvať a chápať jeden druhého, pretože v kluboch nám rastú novodobí lídri, ktorí sa snažia byť hneď veľkými. Prednáška bola ukončená množstvom dotazov, pripomienok, poznámok a veľmi veľa dala všetkým prítomným zúčastneným. V podvečerných hodinách nám ostal čas na turistickú prechádzku okolo obce Kľačno, počas ktorej si účastníci seminára vymenili svoje skúsenosti s návštevami klubov abstinujúcich i o ich vzájomnej spolupráci. Vo večerných hodinách prebehol tradičný „klubový večer“, kde zástupcovia jednotlivých klubov nám porozprávali o svojej činnosti, čo sa im darí, respektíve nedarí, kde a ako často sa stretávajú i o ďalších problémoch jednotlivých klubov.

     Na druhý deň doobeda nám Mgr. Evka Štálniková z psychiatrického oddelenia Bojnickej nemocnice porozprávala o programe stacionára, ktorý je zameraný na doliečovanie závislých, nakoľko samotná liečba je i pre problémy s preplácaním od zdravotníckych poisťovní veľmi krátka. Poukázala tiež na dobrú spoluprácu s občianskymi združeniami zaoberajúcej sa doliečovaním pacientov, konkrétne na Spolok abstinentov Prievidza a Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi. Je veľmi dobré a prospešné, ak sa pacient po liečbe má kde zaradiť a pokračovať v doliečovacom procese. Dlhoročné skúsenosti jednoznačne ukazujú na tu skutočnosť, že pokiaľ pacient sa pravidelne zúčastňuje návštev týchto združení, tak sa mu darí abstinovať a viesť šťastný usporiadaný život. I táto prednáška bola ukončená množstvom otázok a pripomienok.

    Celkovo môžeme hodnotiť tohtoročný Odborný seminár ako vydarený, ktorý nás opäť obohatil o nové vedomosti a skúsenosti a veríme, že ich dokážeme zapracovať do činnosti materských klubov abstinujúcich.

 Jan Dudák

prezident ASKAS

5. ročník Odborný seminár ASKAS

Táto fotogaléria je prázdna.