XVI. výročný klub KAPP

XVI. výročné klubové stretnutie KAPP sa uskutočnilo dňa 8.10.2016. Po prvý krát sa uskutočnilo v priestoroch hotela Magura, ktoré poskytujú dostatočné možnosti pre splnenie požiadaviek a uskutočnenie takýchto podujatí, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 100 ľudí.

Na úvod predseda KAPP Jan Dudák po krátkom príhovore privítal hostí a zúčastnené abstinentské kluby. Medzi pozvanými hosťami boli JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, vicepromátor Prievidze, Mgr. Evka Štálniková z Psychiatrického oddelenia NsP Bojnice a pán Štefan Mjartan, starosta obce Cígeľ. Hostia potom krátko vystúpili so svojimi príhovormi a po nich nasledoval kultúrny program.

V úvode programu so svojim poetickým vystúpením z vlastnej tvorby vystúpila členka KAPP Janka Volfová. Potom nasledovalo vystúpenie tanečného súboru XOANA  a nakoniec nočný program Sokoliarov Aquila - svetelná show.

Potom už nasledovala večera voľná zábava, na ktorú sa zúčastnení tešili najviac. Do tanca hralo muzikantské duo Beňačka, ktoré dokázalo vytvoriť skvelú náladu a naozaj dobrú zábavu. Tradične nechýbala tombola, ktorej hlavnou cenou bol vysávač. Okolo polnoci padla vhod výborná kapustnica. Tradične skvelé boli i zákusky z cukrárstva v Porube.

O tom, že podujatie sa vydarilo, svedčí vysoká účasť viac než 100 ľudí (samozrejme najviac z Prievidze a okolia) a fakt, že nik neodchádzal predčasne alebo sklamaný. Takmer všetci vydržali až do konca.

Poďakovanie patrí členom KAPP, ktorí mali na starosti organizáciu výročného klubu a svojej úlohy sa zhostili na výbornú.

(Viac vo fotogalérii)

______________________________________________________________________________________________________