Seminár ASKAS 2016

5. ročník Odborný seminár ASKAS  (22. - 24. apríl 2016 Kľačno)

Odborný seminár ASKAS sa  uskutočnil v  obci Kľačno, cca 15 km od mesta Prievidza.  Celkom sa na seminári stretlo 54 účastníkov z 24 klubov abstinujúcichv rámci ASKAS.