OZNAM

     KAPP oznamuje, že Výročné klubové stretnutie plánované na deň 16.10.2021 sa z dôvodu pandemickej situácie a prijatých opatrení nekoná.

Ďakujeme za pochopenie.

REŽIM KLUBOVÝCH STRETNUTÍ V SÚČASNOM OBDOBÍ PANDÉMIE

     Na základe dodatku k nájomnej zmluve prenajímateľ KaSS Prievidza umožní nájomcovi KAPP v rámci konania hromadných podujatí vstup do priestorov DK za podmienky označenia miestnosti modelom prislúchajúcim skupine osôb (v našom prípade ZÁKLAD - t. j. vstup všetkým osobám bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testu). Ďalej sa nájomca KAPP bude riadiť aktuálnymi opatreniami a kapacitnými obmedzeniami v príslušnom stupni COVID Automat-u (oranžová farba).
     Na klubovom stretnutí dňa 30.9.2021 bolo prijaté rozhodnutie, že klubové stretnutia budú naďalej pokračovať a budú zastavené v prípade, ak by stupeň COVID Automat-u prešiel do červenej farby.